Festival řemeselFotogalerie

Festival řemesel 2016
Festival řemesel 2017

Festival řemesel 2017 Centrum tradičních řemesel Královské Poříčí, o. p. s., uspořádalo Festival řemesel 2017, který proběhl o víkendu 17. - 18. 6. 2017. Hlavní atrakcí Festivalu byla velkolepá ukázka řemeslné tvorby - sjeli se k nám řemeslníci z celého kraje a také z Německa, aby nám předvedli, jaké je to tvořit vlastníma rukama. Řemeslníkům jste mohli nejen nahlížet pod ruce, ale také si nechat pracovní postup vysvětlit a okomentovat nebo si výrobu sami vyzkoušet. Festival byl realizován v rámci projektu Tradiční řemesla v regionu Euregio Egrensis. Na Statku zavládla nezaměnitelná atmosféra starých časů. Připraveno bylo divadlo pro děti a stylová muzika. Vyhlašovaly se výsledky výtvarné soutěže pro ZŠ a MŠ Karlovarského kraje - Mandala pro Kapíka a vystavovaly se certifikované produkty regionální značky Sokolovsko. Své 80. výročí založení s námi oslavil včelařský spolek z Lokte, volně přístupná byla expozice včelařského řemesla. Inspirativní prostředí starobylého statku je ideálním místem pro setkání řemeslníků, kteří v rámci Festivalu řemesel 2017 nejen předváděli své řemeslo, ale také si vyměňovali zkušenosti Švadlenky a krejčí předváděli, jak se dá kouzlit s textilem, truhlář a řezbář čarovali se dřevem. K vidění bylo zpracování kůže nebo skla. Moderní řemeslná práce byla zastoupena grafickým designem, ale chybět nesměla ani tradiční keramika a pekařství.


Festival řemesel 2018

Také letos uspořádalo Centrum tradičních řemesel Královské Poříčí, o. p. s., Festival řemesel. Hlavní atrakcí Festivalu byla velkolepá ukázka řemeslné tvorby - sjeli se k nám řemeslníci z celého kraje a také z Německa, aby nám předvedli, jaké je to tvořit vlastníma rukama. Řemeslníkům jste mohli nejen nahlížet pod ruce, ale také si nechat pracovní postup vysvětlit a okomentovat nebo si výrobu sami vyzkoušet. Na Festivalu byli k vidění například tato řemesla: truhlář, řezbář, platnéř, textilní tvorba, různé podoby výtvarné tvorby – jako je powertex nebo karikatura, design, výroba vonných svící a pekařství. Mohli jste u nás nasát nezaměnitelnou atmosféru dobových jarmarků, poslechnout si příjemnou muziku, obdivovat exotické tance, flašinetářku, šermíře i divadélko pro děti. Návštěvníky zaujalo také pojízdné muzeum dobové četnické stanice SOS Falknov nad Ohří. K vidění byla rovněž výstavka certifikovaných produktů Original product of Sokolovsko, vyhlašovali jsme výsledky výtvarné soutěže pro děti MŠ a ZŠ Karlovarského kraje Fotokoláž pro Kapíka. Akce se konala v rámci projektu „Tradiční řemesla v regionu Euregio Egrensis“ podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou Republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020. Projekt je podporován z prostředků Evropské unie a z Evropského fondu pro regionální rozvoj.