Workshopy řemeslníků

K propagaci a popularizaci tradiční rukodělné práce jsou určeny workshopy řemeslníků pořádané na Statku v Královském Poříčí v rámci projektu tradiční řemesla v regionu Euregio Egrensis. Řemeslníci z české i německé strany zde předvádějí svou práci a návštěvníkům podávají vysvětlující komentáře stran použitého materiálu, pracovních postupů, historie řemesla apod.
Inspirativní prostředí starobylého a citlivě zrekonstruovaného statku je dokonalým tvůrčím zázemím řemeslným workshopům, které ukazují, že tradiční řemeslo stále žije a má co nabídnout.Fotogalerie

1. řemeslný workshop (11. - 18. 12. 2016)

V předvánočním čase 11. až 18. prosince 2016 žil Statek čilým pracovním ruchem. Tradiční rukodělnou práci přijelo na Statek v Královském Poříčí předvést šest řemeslnických mistrů – dva Němci a čtyři Češi. Vyřezávalo se ze dřeva klasicky dlátem, ale i ve velkém motorovou pilou. Výsledkem je betlémářské zátiší se soustavou dřevěných stavení ve stylu lidové architektury nebo velkoformátová svatá trojice z lipového dřeva. Pracovalo se s hlínou, sádrou i kovem. Pozoruhodná je figurální plastika svaté rodiny z rukou mistra štukatéra nebo betlém pojatý jako hudební nástroj mistra kovotepce.


2. řemeslný workshop (18. - 25. 9. 2017)

Také druhý řemeslný workshop konaný ve dnech 18. až 25. 9. 2017 na Statku v Královském Poříčí se velmi vydařil. Čeští a němečtí řemeslníci dali tentokrát hlavy dohromady a společně vytvořili vánoční pyramidu podle saského tradičního vzoru. Otáčející se pyramida s prosklenými vitrínkami bude představovat návštěvníkům tradiční život na statku v koloběhu ročních období a svátků. Vedle truhlářů musel svou ruku k dílu přiložit také mistr elektrikář, o figurální výzdobu do vitrínek se postarali keramička, kovář a řezbář.


3. workshop řemeslníků (7. - 13. 12. 2017)

Tvůrčí řemeslný workshop s tématem modelářství se uskutečnil na Statku v Královském Poříčí 7. – 13. 12. 2017. Myslíte si, že tradiční řemeslo je věcí dávno zašlých času? Že v moderním světě nemá své místo? Návštěvníci Statku se mohli v těchto dnech přesvědčit, jak je možné rukodělnou práci propojit s moderními instalacemi. Němečtí a čeští řemeslníci a modeláři společně vyráběli model nakloněné potápějící se kajuty do Centra řeky Ohře. Model nakloněné kajuty s vybaveným interiérem umožní návštěvníkovi zažít pocit člověka v podpalubí potápějící se lodi. Reakce lidského organismu jsou různé – od motání hlavy, přes pocity nevolnosti či problémy se stabilitou. Přijďte si vyzkoušet, nakolik se našim modelářům a řemeslníkům podařilo vyvolat v kajutě reálný dojem. Tradiční rukodělná práce, to nejsou jen řemeslné výrobky, tak jak je známe z trhů a jarmarků. Dobře zvládnuté řemeslo má své místo i mezi moderními pracovními postupy, dokáže komunikovat se současnými technologiemi a je nezbytnou součástí našeho světa. Na workshopu modelářů na Statku v Královském Poříčí jsme takovou provázanost mezi tradičním a současným mohli vidět na vlastní oči. Inspirativní prostředí starobylého Statku je ideálním místem pro setkání řemeslníků, kteří v rámci workshopu nejen předvádějí své řemeslo veřejnosti, ale také si navzájem vyměňují zkušenosti. Při práci jste mohli vidět: truhláře a zámečníka, jak společně dávají dohromady dle promyšleného návrhu velkou konstrukci nakloněné kajuty a jak ji společně uvádějí do podoby připomínající skutečnou situaci na potápějící se lodi. Na truhlářích a lakýrníkovi bylo, aby se postarali o interiér kajuty, která by měla působit reálným dojmem. Workshop byl realizován v rámci projektu Tradiční řemesla v regionu Euregio Egrensis.


4. workshop řemeslníků (4. - 10. 6. 2018)

V pořadí již čtvrtý tvůrčí řemeslný workshop se uskutečnil na Statku v Královském Poříčí 6. – 10. 6. 2018 Tématem tentokrát byla renovace kočáru. Jednotliví mistři různých řemesel spojili své síly a dali hlavy dohromady. Podařilo se jim zrenovovat starý poškozený kočár. Napříč řemesly se dokázali domluvit na společném pracovním postupu, společnou řeč museli najít i Češi a Němci. Díky práci šikovných rukou se kočár oblékl do nového hávu přímo před zraky návštěvníků Statku. Na překrásném kočáru anglického typu, tzv. viktorce, se podepsal zub času a potřebovala celkovou opravu. Nové čalounění, sedátka, hlavní loď, kola i oje – to vše museli řemeslníci citlivě renovovat. Kočáru byl tak vrácen původní lesk a je nyní plně pojízdný. Při práci jste mohli vidět: truhláře, kteří měli na starosti dřevěné části vozu, jako jsou hlavní loď, sedací části nebo střešní konstrukce, spojovacím kovovým částem se věnoval mistr kovář. A nesmíme zapomenout na zkušené sedláře, kteří se zaměřili na výrobu sedáků a kožené střechy.


5. workshop řemeslníků (1. – 8. 10. 2018)

Pátý řemeslný workshop zaměřený na renovaci exponátů muzea řemesel se na Statku v Královském Poříčí uskutečnil 1. – 8. 10. 2018 Expozice muzea řemesel na Statku v Královském Poříčí přibližuje návštěvníkům, jaké to bylo být statkářem v době našich předků. Jak se mlátilo obilí, jak se zpracovávalo mléko, jak se pekl chleba…Jednotlivé exponáty však potřebovaly dát do pořádku. Čeští a němečtí řemeslníci se o to pokusili na společném řemeslném workshopu. Návštěvníci se mohli pokochat pohledem na práci šikovných rukou, starobylé kousky se oblékaly do nového hávu přímo před jejich zraky. Na starém kovářském měchu se podepsal zub času. Kožené části se musely vyměnit, dřevěné části vyspravit. Novou podobu potřeboval dřevěný truhlářský „dědek“, který se používal k výrobě šindelů. Replika velkého těžebního kola také volala po zkušené ruce řemeslníka, aby ji návštěvníci mohli na nádvoří Statku ještě dlouho obdivovat. Při práci jste mohli vidět hlavně truhláře, kteří se postarali o renovaci „dědka“, vozíčků čtyřkoláků nebo dřevěných částí kovářského měchu. Velkou práci jim dala oprava repliky těžebního kola na nádvoří Statku. Řemeslničtí mistři, kteří umějí pracovat s kůží, měli na starosti kožené části kovářského měchu.